Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing (Western Europe, 18th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

quần áo, ngành dệt may, xưa, Chủ nghĩa cổ điển, ren, phong cách sống, Tây Âu, lịch sử hiện đại

Các mục liên quan

Clothing (Western Europe, 17th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 19th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Bourgeois salon

This animation compares a modern living room and a typical bourgeois salon.

Clothing (Western Europe, 16th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Russian Tsar Peter I with his wife

Influenced by Western Europe, the Tsar attempted to modernise the Russian Empire.

Bastille (Paris, thế kỷ 18)

Một nhà tù ở Paris đã trở thành huyền thoại sau cuộc Cách mạng năm 1789.

Clothing (Western Europe, 15th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Maharaja của Ấn Độ cùng vợ ngài (thế kỷ 18)

Maharaja dùng để chỉ nhà cầm quyền theo Ấn Độ giáo cai trị những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ấn Độ.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

Clothing (21st century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Geisha

A geisha is a traditional Japanese entertainer whose skills include performing classical music and dance.

Added to your cart.