Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Clothing (Western Europe, 10-12th century)

Clothing (Western Europe, 10-12th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

quần áo, lụa, lớp phủ, phong cách sống, Đế quốc La Mã, Tây Âu, văn hóa, lịch sử của lối sống, thế kỷ thứ 10 - thế kỷ thứ 12, độ tuổi trung lưu cao, Tuổi trung niên

Các mục liên quan

Medieval Christian king

Medieval kings were typically depicted sitting on their thrones, wearing a crown and the Royal regalia.

Medieval keep

Keeps were typical buildings in the Middle Ages, also built independently from castles.

Medieval knight

Medieval knights were vassals of feudal lords and fought on horseback in battles.

Slavic warriors

Slavic warriors were greatly respected throughout Europe in the Middle Ages.

Thành thị thời trung cổ

Những ngôi nhà liền kề thời trung cổ được xây dựng từ đá hoặc gạch và cao vài tầng.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Added to your cart.