Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Chu vi, diện tích, diện tích bề mặt và thể tích

Hình ảnh này trình bày công thức tính chu vi và diện tích của các hình học cũng như diện tích bề mặt và thể tích của các hình khối.

Toán học

Từ khoá

âm lượng, bề mặt, chu vi, khu vực, quả cầu, kim tự tháp, hình trụ, khu vực vòng tròn, vòng tròn, Tam giác, hình chữ nhật, quảng trường, hình nón, hình khối, diện tích, bề mặt bên, hình bình hành, công thức, hình học, hình học không gian, toán học

Các mục liên quan

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Conic solids

This animation demonstrates various types of cones and pyramids.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Đường conic

Đường conic là một đường cong trên một mặt phẳng được tạo ra khi một hình nón tròn đứng bị cắt bởi một mặt phẳng.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, các mặt bên là tam giác cân.

Khối đa diện đều Platon

Hình ảnh này minh họa năm khối ba chiều đều (hoặc khối Platon), khối phổ biến nhất là khối lập phương.

Ratio of volumes of similar solids

This 3D scene explains the correlation between the ratio of similarity and the ratio of volume of geometric solids.

Surface area of spheres (demonstration)

The surface of a sphere consists of the set of points which are all at the same distance from a given point in space.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Volume of spheres (Cavalieri´s principle)

Calculating the volume of a sphere is possible using an appropriate cylinder and cone.

Volume of spheres (demonstration)

The sum of the volume of the ´tetrahedrons´ gives an approximation of the volume of the sphere.

Hình trụ

Hình ảnh này minh họa các khối hình trụ khác nhau cũng như các mặt bên của chúng.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Net of a cube (exercises)

Not all nets consisting of 6 congruent squares are foldable into cubes.

Phân loại hình khối

Hoạt họa này thể hiện các nhóm hình khối khác nhau qua các ví dụ.

Added to your cart.