Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Children´s room

Children´s room

The animation helps to develop space perception.

Tự nhiên

Từ khoá

nhìn từ trên xuống, sơ đồ tầng, sự định hướng, lập thể, nhận thức về không gian, thực hành, 3D

Các mục liên quan

Ames room

An Ames room is a distorted room that is used to create an optical illusion.

English alphabet game

Practise the English alphabet, build words from letters.

German alphabet game

Practise the German alphabet and form words from the letters.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Máy tính xách tay, thiết bị ngoại vi

Nhiều thiết bị ngoại vi có thể được dùng cùng với máy tính xách tay.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Những ngày đầu đến trường

Tìm hiểu khái niệm về màu sắc, con số, chữ cái và hình học qua các trò chơi

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Robots

An entertaining game about different views of spatial objects.

Russian alphabet game

Practise the Russian alphabet, build words from letters.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

Swallowsville

An entertaining animation to practise orientation using a map.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Added to your cart.