Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Toán học

Từ khoá

các mặt phẳng cắt nhau, không gian, máy bay, tọa độ góc phần tư, song song, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Trường hợp thứ nhất

Ba mặt phẳng riêng biệt có thể áp dụng năm cấu trúc hình học trong không gian. Tuỳ thuộc vào cấu trúc các mặt phẳng áp dụng, chúng chia không gian thành nhiều vùng khác nhau.

Nếu ba mặt phẳng song song với nhau (trường hợp thứ nhất), chúng chia không gian thành 4 vùng.

Nếu hai mặt phẳng song song nhau, mặt phẳng thứ 3 cắt qua chúng (trường hợp thứ 2), chúng chia không gian thành 6 vùng.

Nếu ba mặt phẳng cắt nhau tại chung một đường thẳng (trường hợp thứ 3), chúng chia không gian thành 6 vùng.

Néu một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng còn lại, và các giao tuyến của chúng song song với nhau (trường hợp thứ 4), chúng chia không gian thành 7 vùng.

Nếu cả ba mặt phẳng không song song nhau, hay giao tuyến của chúng cũng không song song nhau (trường hợp thứ 5), chúng chia không gian thành 8 vùng.

Trường hợp thứ hai

Trường hợp thứ ba

Trường hợp thứ tư

Trường hợp thứ năm

Các mục liên quan

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Chuyển động trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Chuyển động trên đây mô tả vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Shape games

Find views and nets of three-dimensional shapes.

Added to your cart.