Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Cấu trúc xương

Bài học giải thích cấu trúc và chức năng của xương

Sinh học

Từ khoá

xương, xương vai, xương cánh tay, mô xương, xương rồng, màng xương, bộ xương, tế bào máu, xương ống, xương phẳng, xương xốp, hydroxyapatite, khoang xương

Các mục liên quan

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Khung xương người

Cấu trúc nâng đỡ các bộ phận bên trong cơ thể con người, nơi các cơ xương được gắn liền.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Added to your cart.