Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu trúc phân tử Nitơ

Cấu trúc phân tử Nitơ

Minh họa này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữ các nguyên tử lại với nhau.

Hoá học

Từ khoá

phân tử nitơ, nitơ, quỹ đạo phân tử, liên kết cộng hóa trị, ràng buộc sigma, liên kết pi, liên kết, quỹ đạo electron, liên kết đơn, liên kết ba, cặp đơn độc, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi chuyển vị giữa các nguyên tử carbon.

Nitơ (N₂) (trung cấp)

Một chất khí trơ, không màu, không mùi, và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Sự hình thành phân tử hydro

Hai nguyên tử hydro trong phân tử hydro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Bài tập phân tử I (Liên kết hóa học)

Một bài tập về các loại liên kết hóa học khác nhau.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Hydro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Làm cách nào chân tắc kè có thể bám chặt vào bề mặt trơn?

Tắc kè có thể đi trên tường hoặc thậm chí trên trần nhà. Hình họa 3D này sẽ giải thích khả năng này của tắc kè.

Nitơ (N₂) (cơ bản)

Chất khí trơ không màu, không mùi và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Nitrogen monoxide (Nitric oxide) (NO)

A colourless, heavier-than-air gas, an intermediate in the production of nitric acid.

Nitrogen-dioxide (NO₂)

A reddish-brown toxic gas, very reactive due to its unpaired electron.

Added to your cart.