Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Địa lý

Từ khoá

Trái đất, cấu trúc của Trái đất, địa cầu, khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, sinh quyển, hệ thực vật và động vật, không gian, vỏ trái đất, lớp phủ, cốt lõi, phần cắt của Trái đất, rạng Đông, sao băng, tầng ozone, lục địa, đại dương, hành tinh, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Từ trường của Trái Đất

Các cực từ Bắc và cực từ Nam của nam châm Trái Đất nằm ở gần Bắc Cực và Nam Cực địa lý.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Added to your cart.