Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu trúc bậc hai của protein

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polipeptit bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Hoá học

Từ khoá

chất đạm, cấu trúc thứ cấp, polypeptide, alpha xoắn, beta-sheet, amino acid, peptide, liên kết peptide, liên kết amide, răng ốc, gập lại, tay phải, liên kết hydro, hóa học, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Amino axit

Amino axit là monome của protein.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Enzyme

Enzim là các phân tử protein xúc tác cho các phản ứng sinh hóa. Hoạt động của chúng có thể được điều chỉnh.

Tơ nhện, mạng nhện

Mặc dù mật độ của tơ nhện thấp hơn sợi nylon, độ bền kéo của nó còn lớn hơn cả thép.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Máu của con người

Máu gồm các huyết tương và tế bào máu.

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để tạo ra nhiều virus hơn.

Added to your cart.