Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu hình electron của canxi

Cấu hình electron của canxi

Hình ảnh này hiển thị cấu hình electron của nguyên tử canxi.

Hoá học

Từ khoá

nguyên tử canxi, canxi, quỹ đạo nguyên tử, nguyên tử quỹ đạo p, s subshell, p subshell, quỹ đạo electron, vỏ electron, subshell, bão hòa, chưa bão hòa, atomic core, điện tử hóa trị, cấu hình khí cao quý, số lượng tử, số lượng tử phương vị, mặt phẳng nút, cấu trúc nguyên tử, hóa học

Các mục liên quan

Cấu trúc phân tử Nitơ

Hình ảnh này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữa hai nguyên tử.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Sự hình thành phân tử hydro

Hai nguyên tử hydro trong phân tử hydro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Canxi cacbonat (CaCO₃)

Đá vôi là một vật liệu được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng.

Bài tập phân tử I (Liên kết hóa học)

Một bài tập về các loại liên kết hóa học khác nhau.

Added to your cart.