Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cấu hình của etan

Cấu hình của etan

Cấu hình so le của etan ổn định hơn cấu hình che khuất.

Hoá học

Từ khoá

etan, phân tử etan, hình thức, xoay quanh trái phiếu, alkane, hydrocarbon, hình dạng bị lu mờ, hình dạng so le, hóa học hữu cơ, hóa phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Là thành viên đầu tiên trong chuỗi đồng đẳng 1-ankan.

Etin (axetilen) (C₂H₂)

Thành viên đầu tiên trong dãy các hydrocarbon ankin đồng đẳng.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Polytetrafloetylen, teflon (C₂F₄)n

Một trong những polyme tổng hợp được biết đến nhiều nhất.

Bromfloclometan (CHClBrF)

Là phân tử có hai đồng phân đối quang: các đồng phân lập thể là hình ảnh phản chiếu của nhau và không chồng khít lên nhau được.

Propane (C₃H₈)

Là thành viên thứ 3 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

Added to your cart.