Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Các tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ

Hình ảnh này mô tả các tiểu bang và các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Địa lý

Từ khoá

Hoa Kỳ, USA, Florida, GEORGIA, Bắc Carolina, Nam Carolina, Mississippi, Tennessee, Alabama, LOUISIANA, Virginia, Ohio, PENNSYLVANIA, New York, NEW HAMPSHIRE, MASSACHUSETTS, Maine, Vermont, KENTUCKY, Arkansas, Missouri, ẤN ĐỘ, Illinois, MICHIGAN, Wisconsin, Minnesota, IOWA, Bắc Dakota, Nam Dakota, Nebraska, Kansas, MEXICO MỚI, Colorado, Utah, Arizona, Wyoming, Montana, IDAHO, Nevada, Oregon, Washington, California, Oklahoma, MARYLAND, DELAWARE, NEW JERSEY, KẾT NỐI, ĐẢO RHODE, phía Tây Virginia, Texas, Nhà nước liên bang, môn địa lý, hành chính công

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Núi Rushmore

Được chạm khắc trên vách đá granit, tác phẩm điêu khắc của Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore mô tả bốn vị tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

European colonisation of the Americas (up to 1763)

Several European countries joined the conquest of the New World, making America a colourful continent.

Nhà máy thuỷ điện (Đập Hoover, Hoa Kỳ)

Con đập khổng lồ được xây dựng trên sông Colorado ở Mỹ và được đặt theo tên của một cựu tổng thống Mỹ.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

American soldier (World War II)

American soldiers fought in almost all major theatres of World War II.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Colonisation and decolonisation

The colonising powers´ colours were wiped off the map by the nations fighting to regain their independence.

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Soldiers of the American Civil War

The American Civil War was fought between the Confederacy and the Union.

Added to your cart.