Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Địa lý

Từ khoá

mảng kiến ​​tạo, kiến tạo địa tầng, thạch quyển, vỏ trái đất, lớp phủ, cốt lõi, thiên thạch, hoạt động núi lửa, mắc ma, đường nứt, sườn núi đại dương, rãnh đại dương, núi gấp, động đất, đại dương, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (basic)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Cấu trúc của Trái đất (cơ bản)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hoạt động núi lửa

Hoạt ảnh mô phỏng các loại phun trào núi lửa khác nhau.

Sự hình thành của núi lửa tầng

Núi lửa tầng bao gồm các lớp tro núi lửa, mảnh vụn núi lửa và dung nham.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.