Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Địa lý

Từ khoá

mảng kiến ​​tạo, kiến tạo địa tầng, thạch quyển, vỏ trái đất, lớp phủ, cốt lõi, thiên thạch, hoạt động núi lửa, mắc ma, đường nứt, sườn núi đại dương, rãnh đại dương, núi gấp, động đất, đại dương, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (basic)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Các điểm nóng

Điểm nóng là khu vực thuộc lớp vỏ Trái Đất, nơi mắc ma thường dâng lên trên bề mặt và gây ra hoạt động núi lửa.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358–299 million years ago).

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Miệng phun thủy nhiệt trong biển sâu

Miệng phun thủy nhiệt là một khe nứt của bề mặt hành tinh mà qua đó, nước do địa nhiệt làm nóng phun lên.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Added to your cart.