Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Các loại đất (phẫu diện đất)

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Địa lý

Từ khoá

loại đất, phần đất, đất, đất đá, đất hút ẩm, đất vùng, đất đồng cỏ, đất đầm lầy, Hồ sơ đất mặn, Đất cát, đất xương, đất phù sa, Đất ruộng, đất rừng, Đất nâu, đất axit, ám vàng, khả năng sinh sản, cát, mùn, hình thành đất, đá, không gian, vỏ Trái đất, chất dinh dưỡng, đất ở, phân mảnh, thảm thực vật, phong hóa, hệ sinh thái, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Added to your cart.