Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Các hạt cơ bản

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Vật lý

Từ khoá

hạt sơ cấp, LHC, CERN, mẫu tiêu chuẩn, vật lý lượng tử, cơ lượng tử, graviton, máy gia tốc hạt, tương tác yếu, Hạt Higgs, hạt nhân, yêu tinh, proton, neutron, boson, neutrino, electron, muon, photon, gluon, tương tác mạnh, vật lý hạt, subatomic, phản hạt, lượng tử, hạt, nguyên tử, quark, của bạn, điện tử, fermion, quỹ đạo electron, vỏ electron, sự tương tác, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không ổn định được gọi là phóng xạ.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Cấu trúc phân tử Nitơ

Minh họa này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữ các nguyên tử lại với nhau.

Electron configuration of calcium

This animation shows the electron configuration of the calcium atom.

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi chuyển vị giữa các nguyên tử carbon.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Added to your cart.