Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Các Loại Lực

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Vật lý

Từ khoá

lực, ma sát, lựa ma sát tĩnh, lực ma sát động, thiết bị hạ cánh, ma sát lăn, Lực hấp dẫn, lực bề mặt, đẩy, phản ứng, Newton, điện trở, sự tương tác, trung tâm đại chúng, cơ khí, thí nghiệm, chai, tên lửa, vật lý học, trình diễn

Các mục liên quan

Các cảnh

Xe gắn bánh

 • trọng lực - Lực này tác dụng lên khối tâm của xe và hướng về khối tâm của Trái Đất. Nó tỷ lệ thuận với khối lượng của xe: khi khối lượng của xe lớn hơn gấp hai hoặc ba lần thì trọng lượng của xe cũng lớn hơn gấp hai hoặc ba lần.
 • áp lực - Đó là lực tác dụng lên bề mặt các bánh xe. Theo nguyên lý lực và phản lực (định luật 3 Newton), áp lực tác dụng lên bốn bánh xe bằng với trọng lực, vì vậy nên xe không tăng tốc theo phương đứng.
 • lực ma sát lăn - Khi hai vật tác dụng lên nhau một áp lực bằng nhau, lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát động. Đây là lý do tại sao bánh xe là một phát minh quan trọng. Lực này phụ thuộc vào tính chất vật liệu của bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật: nó tăng gấp hai hoặc ba lần khi xe nặng hơn gấp hai hoặc ba lần. Lực này sẽ tác động lên xe miễn là xe đang chuyển động. Trong lúc đó, độ lớn của lực không đổi.
 • lực đẩy - Theo nguyên lý lực và phản ứng (định luật 3 Newton), lực này được tạo ra khi không khí bị đẩy ra khỏi ống trụ. Hướng của lực ngược với lực ma sát lăn và độ lớn của lực giảm dần khi áp suất trong ống trụ giảm. Khi mà độ lớn của lực này vẫn lớn hơn tổng của lực ma sát lăn, xe vẫn sẽ chạy tới trước, sau đó xe bắt đầu chạy chậm dần và cuối cùng dừng lại.

Xe gắn bánh: các loại lực

 • trọng lực - Lực này tác dụng lên khối tâm của xe và hướng về khối tâm của Trái Đất. Nó tỷ lệ thuận với khối lượng của xe: khi khối lượng của xe lớn hơn gấp hai hoặc ba lần thì trọng lượng của xe cũng lớn hơn gấp hai hoặc ba lần.
 • áp lực - Đó là lực tác dụng lên bề mặt các bánh xe. Theo nguyên lý lực và phản lực (định luật 3 Newton), áp lực tác dụng lên bốn bánh xe bằng với trọng lực, vì vậy nên xe không tăng tốc theo phương đứng.
 • lực ma sát lăn - Khi hai vật tác dụng lên nhau một áp lực bằng nhau, lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát động. Đây là lý do tại sao bánh xe là một phát minh quan trọng. Lực này phụ thuộc vào tính chất vật liệu của bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật: nó tăng gấp hai hoặc ba lần khi xe nặng hơn gấp hai hoặc ba lần. Lực này sẽ tác động lên xe miễn là xe đang chuyển động. Trong lúc đó, độ lớn của lực không đổi.
 • lực đẩy - Theo nguyên lý lực và phản ứng (định luật 3 Newton), lực này được tạo ra khi không khí bị đẩy ra khỏi ống trụ. Hướng của lực ngược với lực ma sát lăn và độ lớn của lực giảm dần khi áp suất trong ống trụ giảm. Khi mà độ lớn của lực này vẫn lớn hơn tổng của lực ma sát lăn, xe vẫn sẽ chạy tới trước, sau đó xe bắt đầu chạy chậm dần và cuối cùng dừng lại.

Xe gắn máng trượt

 • trọng lực - Lực này tác dụng lên khối tâm của xe và hướng về khối tâm của Trái Đất. Nó tỷ lệ thuận với khối lượng của xe: khi khối lượng của xe lớn hơn gấp hai hoặc ba lần thì trọng lượng của xe cũng lớn hơn gấp hai hoặc ba lần.
 • áp lực - Đó là lực tác dụng lên bề mặt các bánh xe. Theo nguyên lý lực và phản lực (định luật 3 Newton), áp lực tác dụng lên bốn bánh xe bằng với trọng lực, vì vậy nên xe không tăng tốc theo phương đứng.
 • lực ma sát động - Độ lớn của lực phụ thuộc vào tính chất vật liệu của bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật: nó tăng gấp hai hoặc ba lần khi xe nặng hơn gấp hai hoặc ba lần. Lực sẽ tác động lên xe miễn là xe đang chuyển động. Trong lúc đó, độ lớn của lực không đổi.
 • lực ma sát tĩnh - Độ lớn tối đa của lực phụ thuộc vào tính chất vật liệu của bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật: nó tăng gấp hai hoặc ba lần khi xe nặng hơn gấp hai hoặc ba lần. Lực đẩy và lực ma sát tĩnh tác dụng máng trượt có độ lớn bằng nhau nhưng hướng ngược nhau. Do đó, chiếc xe không chạy tới mà đứng yên.
 • lực đẩy - Theo nguyên lý lực và phản ứng (định luật 3 Newton), lực này được tạo ra khi không khí bị đẩy ra khỏi ống trụ. Hướng của nó ngược với lực ma sát lăn và độ lớn của lực giảm dần khi áp suất trong ống trụ giảm. Khi mà độ lớn của lực này vẫn hơn tổng của lực ma sát động, xe sẽ chạy tới phía trước, sau đó xe bắt đầu chạy chậm dần và cuối cùng dừng lại.

Xe gắn máng trượt: các loại lực

 • trọng lực - Lực này tác dụng lên khối tâm của xe và hướng về khối tâm của Trái Đất. Nó tỷ lệ thuận với khối lượng của xe: khi khối lượng của xe lớn hơn gấp hai hoặc ba lần thì trọng lượng của xe cũng lớn hơn gấp hai hoặc ba lần.
 • áp lực - Đó là lực tác dụng lên bề mặt các bánh xe. Theo nguyên lý lực và phản lực (định luật 3 Newton), áp lực tác dụng lên bốn bánh xe bằng với trọng lực, vì vậy nên xe không tăng tốc theo phương đứng.
 • lực đẩy - Theo nguyên lý lực và phản ứng (định luật 3 Newton), lực này được tạo ra khi không khí bị đẩy ra khỏi ống trụ. Hướng của nó ngược với lực ma sát lăn và độ lớn của lực giảm dần khi áp suất trong ống trụ giảm. Khi mà độ lớn của lực này vẫn hơn tổng của lực ma sát động, xe sẽ chạy tới phía trước, sau đó xe bắt đầu chạy chậm dần và cuối cùng dừng lại.
 • lực ma sát - Lực ma sát động tác dụng lên xe đang chuyển động và lực ma sát tĩnh tác dụng lên xe đang đứng yên ngược chiều với lực đẩy. Độ lớn của lực ma sát động không đổi, và phụ thuộc vào tính chất vật liệu của bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật. Lực đẩy và lực ma sát tĩnh có độ lớn bằng nhau nhưng hướng ngược nhau. Do đó, chiếc xe không chạy tới mà đứng yên. Độ lớn tối đa của lực ma sát tĩnh phụ thuộc vào tính chất vật liệu của các bề mặt tiếp xúc và tỷ lệ thuận với lực nén tác dụng lên các vật. Nếu lực đẩy lớn hơn lực ma sát tĩnh tối đa, xe bắt đầu chạy và lực ma sát tĩnh được thay thế bằng lực ma sát động.

Các mục liên quan

Chuyển động điều hòa đơn giản và chuyển động tròn đều

Chuyển động điều hòa đơn giản có thể được coi là hình chiếu một chiều của chuyển động tròn đều.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high speed.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Hot air balloon

A hot air balloon is a balloon aircraft which is lifted by hot air.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The physics of bicycles

Some principles of physics can be demonstrated through the functioning of bicycles.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

Hệ Mặt Trời, quỹ đạo các hành tinh

8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời của chúng ta có quỹ đạo hình elip.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Added to your cart.