Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Cá voi xanh

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Sinh học

Từ khoá

cá voi, bộ cá voi, loài có nguy cơ tuyệt chủng, kiện, nhuyễn thể, sinh vật phù du, động vật có xương sống, động vật có vú, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Chuột chũi Châu Âu

Chuột chũi là loài động vật có vú nhỏ sống dưới mặt đất có hai chân trước biến đổi có hình dạng giống cái thuổng.

Dơi móng ngựa

Dơi sử dụng sóng siêu âm để định vị và săn mồi.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

European ground squirrel

Subterranean rodents widespread in Central- and Eastern Europe.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Nhạn biển Bắc Cực

Loài nhạn biển Bắc Cực nổi tiếng với đường bay di cư rất dài: chúng bay từ Bắc Cực đến Nam Cực rồi quay trở lại hàng năm.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Thú mỏ vịt

Một loài động vật có vú sở hữu các đặc điểm điển hình của loài bò sát: đẻ trứng và có lỗ huyệt.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Added to your cart.