Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Cá thở như thế nào?

Cá thở như thế nào?

Mạch máu trong mang cá hấp thụ oxy và giải phóng carbon dioxit.

Sinh học

Từ khoá

cá, hô hấp, mang, trao đổi khí, thở ra, hít thở, ôxy, cacon dioxit, operculum, mao quản, động vật, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

Cá chép

Loài cá nước ngọt được dùng làm thực phẩm ở nhiều nơi trên thế giới.

Hệ hô hấp

Hệ hô hấp có chức năng nạp vào khí oxy và thải ra khí cacbon dioxit.

Các loài cá nước ngọt

Nhiều loài cá nước ngọt cũng là nguồn thực phẩm phổ biến.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Sharks

A group of fish characterised by a cartilaginous skeleton, well-known species include the great white shark and the great hammerhead shark.

Ảnh hưởng của hút thuốc lá lên phổi

Hút thuốc lá tàn phá hệ hô hấp nghiêm trọng, đồng thời có thể làm người hút bị COPD hay ung thư phổi.

Prehistoric armoured fishes

Extinct species of fish which had thick ´armour´ protecting the head.

Added to your cart.