Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Các loại khớp hoạt dịch

Các loại khớp hoạt dịch

Khớp hoạt dịch có thể được phân loại theo hướng di chuyển của chúng.

Sinh học

Từ khoá

các loại khớp, chung, khớp cầu, khớp nối, khớp xoay, khớp yên, trượt khớp, khớp xương, khớp bản lề, bộ xương, giải phẫu học, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Types of bone articulations

Human bones are joined together by cartilaginous or synovial joints, sutures or they can fuse together.

Khung xương người

Cấu trúc nâng đỡ các bộ phận bên trong cơ thể con người, nơi các cơ xương được gắn liền.

Cơ thể nam giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Các cơ ở người

Các cơ xương cấu thành nên bộ phận hoạt động thuộc hệ thống vận động của con người: Chúng giúp cho các xương nơi chúng gắn vào có thể di chuyển được.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Flat feet

Flat feet, or fallen arches, may cause a number of health problems.

Phản xạ bánh chè

Phản xạ bánh chè là phản xạ được kích hoạt bởi sự kéo dài của cơ duỗi đùi.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Added to your cart.