Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Bơm nạp và bơm tác động trực tiếp

Bơm nạp và bơm tác động trực tiếp

Bơm tác động trực tiếp và bơm nạp là các loại bơm nước đơn giản nhất.

Vật lý

Từ khoá

bơm hút, bơm hành động trực tiếp, áp suất chênh lệch, pít tông, van, máy bơm nước, sức ép, chất lỏng, chân không, cơ khí, vật lý học

Các mục liên quan

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Added to your cart.