Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Bin lorries

Bin lorries play an important role in the life of towns and cities.

Công nghệ

Từ khoá

xe tải bin, vận chuyển chất thải, chất thải rắn đô thị, rác, chất thải, thu gom rác thải, chọn lọc, tái chế, kuka, binman, vận chuyển, quản lý chất thải, xe hơi, Công nghệ

Các mục liên quan

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Nhà không thải khí cacbon dioxit

Thiết kế và cấu trúc của những ngôi nhà hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Construction of cars

This animations demonstrates the exterior and interior construction of cars, as well as their operation.

The development of freight transport

This animation demonstrates the development of freight transport, from horse-drawn carts to modern lorries.

Added to your cart.