Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Biến đổi hình học - Phép tịnh tiến

Hình ảnh trên đây mô tả phép tịnh tiến trên mặt phẳng và trong không gian

Toán học

Từ khoá

sự biến dạng, biến đổi hình học, vectơ, di chuyển hình học trong mặt phẳn, di chuyển hỉnh học trong không gian, hình học, toán học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh này thể hiện góc nghiêng giữa đường thẳng và mặt phẳng ở những vị trí khác nhau.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Hình ảnh trên đây mô tả vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

Chia không gian thành các vùng bởi 3 mặt phẳng

Phân chia không gian bằng ba mặt phẳng cắt nhau theo nhiều cách sắp xếp khác.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Added to your cart.