Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Biến đổi hình học - Phép đối xứng

Hình ảnh trên mô tả phép đối xứng hình học, một trong những biến đổi hình học trong cả mặt phẳng và không gian.

Toán học

Từ khoá

phản chiếu trục, biến đổi hình học, sự biến dạng, xoay quanh một điểm, xoay quanh một đường thẳng, hình học, toán học

Các mục liên quan

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Added to your cart.