Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Địa lý

Từ khoá

nước biển, bờ biển, triều cường, thủy triều, thủy triều xuống, wave, miền duyên hãi, vách đá, đá, đầm phá, vịnh, nhổ, mài mòn, biển, đại dương, tính năng cứu trợ, địa hình, phù sa, địa lý tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Added to your cart.