Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Bay hơi và sôi

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Hoá học

Từ khoá

bay hơi, sôi, giai đoạn chuyển tiếp, điểm sôi, sức ép, truyền nhiệt, nhiệt độ, áp suất không khí, trạng thái của vật chất, nước, chất lỏng, thay đổi nhiệt độ, vật lý, nhiệt động lực học, nước sôi, tài sản vật chất, vật lý học, hóa học

Các mục liên quan

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra một cuộc cách mạng trong kỹ thuật.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Nhiệt kế

Có rất nhiều loại thiết bị được dùng để đo nhiệt độ.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

How does it work? - Air conditioner

An air conditioner cools the air inside by drawing heat away and releasing it outside.

How does it work? - Impulse steam turbine

This animation demonstrates the structure and operation of impulse turbines.

How does it work - Refrigerator

This animation demonstrates how a refrigerator works.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Added to your cart.