Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolutionised battleship-building in the 20th century.

Công nghệ

Từ khoá

chiến hạm, Dreadnought, vận chuyển nước, Đang chuyển hàng, Hải quân, tháp pháo, bóng chuyền, trận chiến, đại bác, ống phóng ngư lôi, boong tàu, nghiêm khắc, xuồng cứu sinh, mỏ neo, tiên quyết, cột buồm, bánh lái, cánh quạt, quốc gia hàng hải, đoàn tàu, vận chuyển, Công nghệ

Các mục liên quan

Aurora cruiser ship (1900)

The name of the Russian armoured cruiser became well known during the October Revolution of 1917.

Tàu chở dầu

Tàu chở dầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 19; ngày nay chúng là một trong những con tàu lớn nhất.

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

From the 1940s, the increasingly large aircraft carriers became the masters of the oceans.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Added to your cart.