Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Bài tập phân tử I (Liên kết hóa học)

Bài tập phân tử I (Liên kết hóa học)

Một bài tập về các loại liên kết hóa học khác nhau.

Hoá học

Từ khoá

hóa phân tử, liên kết cộng hóa trị, liên kết đơn, nhiều trái phiếu, ràng buộc sigma, liên kết pi, cặp electron liên kết, cặp đơn độc, góc liên kết, hóa trị cộng hóa trị, nguyên tử trung tâm, phối tử, hình dạng phân tử, 3D, liên kết, thực hành, hóa học, bài tập

Các mục liên quan

Bài tập phân tử II (Tính phân cực)

Bài tập về tính phân cực của phân tử.

Bài tập phân tử VII (Hợp chất nitơ hữu cơ)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.

Sự phát triển của thuyết mô hình nguyên tử

Các giai đoạn chính trong của lịch sử lý thuyết và quan điểm về cấu trúc của nguyên tử.

Cấu hình electron của canxi

Hình ảnh này hiển thị cấu hình electron của nguyên tử canxi.

Cấu trúc phân tử Nitơ

Hình ảnh này mô tả cấu trúc phân tử nitơ với một liên kết sigma và hai liên kết pi giữa hai nguyên tử.

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Nitơ (N₂) (trung cấp)

Một chất khí trơ, không màu, không mùi, và chiếm 78,1% khí quyển Trái Đất.

Sự hình thành phân tử hydro

Hai nguyên tử hydro trong phân tử hydro liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị.

Added to your cart.