Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Bacteria (spheres, rods, spirals)

Bacteria occur in a wide range of shapes, including spheres, rods and spirals.

Bổ sung liên quan

Vi khuẩn có kích thước bao nhiêu?

Bài học này trình bày cấu trúc và phân loại vi khuẩn và vai trò của chúng trong cuộc sống...

Added to your cart.