Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Axit stearic (axit octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Axit stearic (axit octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Hoá học

Từ khoá

axit stearic, axit octadecanoic, axit cacboxylic, axit béo, bão hòa, mập, dầu, nến, thuốc mỡ, xà bông tắm, stearates, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit oleic (axit cis-octadec-9-enoic) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocacboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu phân cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Triglixerit chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Added to your cart.