Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Axeton (C₃H₆O)

Axeton (C₃H₆O)

Đại diện đơn giản nhất của xeton.

Hoá học

Từ khoá

acetone, propan-2-one, hợp chất oxo, ketone, dung môi, dễ cháy, tẩy sơn móng tay, bệnh tiểu đường, acetylene gas, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Propane (C₃H₈)

Là thành viên thứ 3 trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng.

Axit axetic (axit etanoic) (CH₃COOH)

Một trong những sản phẩm của quá trình oxi hóa etanol.

Etyl axetat (C₄H₈O₂)

Một trong những este quan trọng nhất, được tạo ra bởi phản ứng của rượu etylic và axit axetic.

Ethanol (rượu etylic) (C₂H₅OH)

Được biết đến như là cồn, là một hợp chất rất quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Bài tập phân tử V (Hợp chất có nhóm cacbonyl)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất có nhóm cacbonyl.

Added to your cart.