Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Aurora cruiser ship (1900)

Aurora cruiser ship (1900)

The name of the Russian armoured cruiser became well known during the October Revolution of 1917.

Lịch sử

Từ khoá

Aurora, tàu tuần dương Aurora, tuần dương hạm, Hải quân Đế quốc Nga, chiến hạm, cuộc cách mạng, Nga, Thánh Petersburg, Neva, Chiến tranh Crimea, Petropavlovsk, ngư lôi, phi hành đoàn, chiến tranh, bọc thép, tàu bảo tàng, vũ khí, lịch sử, máy hơi nước

Các mục liên quan

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Titanic (1912)

RMS Titanic was the largest passenger ship at the beginning of the 20th century.

Bireme (thuyền chiến hai tầng chèo cổ đại)

Bireme là một loại thuyền chiến thời cổ đại có mũi thuyền nhọn và hai tầng mái chèo, được rất nhiều quân đội sử dụng.

Added to your cart.