Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Atomic bombs (1945)

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

Lịch sử

Từ khoá

bom nguyên tử, Oppenheimer, hủy diệt hàng loạt, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Dự án Manhattan, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, phân hạch hạt nhân, nguyên tử, vũ khí, máy bay ném bom, Cậu bé nhỏ, Fat Man, bom uranium, Phản ứng dây chuyền, chiến tranh thế giới, John von Neumann, Edward Teller, lịch sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Phản ứng dây chuyền

Năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch hạt nhân có thể được sử dụng cho mục đích dân sự hoặc quân sự.

Phóng xạ

Quá trình phân rã của hạt nhân không ổn định được gọi là phóng xạ.

American soldier (World War II)

American soldiers fought in almost all major theatres of World War II.

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Các hạt cơ bản

Vật chất được tạo thành từ các quark và lepton, trong khi các tương tác được thực hiện bởi các boson.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Thí nghiệm Rutherford

Thí nghiệm Rutherford đã chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử tích điện dương, dẫn đến việc xây dựng một mô hình nguyên tử mới.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

38 M Toldi light tank

This light tank was used by the Royal Hungarian Army in World War II.

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

The development of celestial mechanics

This animation introduces the studies of astronomers and physicists whose works fundamentally changed our view of the universe.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Soviet soldier (World War II)

The Soviet army became a very powerful power broker after WWI, at first due to its size, later due to its arsenal.

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Added to your cart.