Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Archimedes’ screw (3rd century BC)

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Lịch sử

Từ khoá

Archimedes, thiết bị nâng nước, thủy lợi, bơm trục vít, sự phát minh, nước, người phát minh, kết cấu, nông nghiệp, ỗng gỗ rỗng, trục, đẩy bằng tay, Công nghệ, máy móc, cơ khí, cổ xưa, lịch sử

Các mục liên quan

Những phát minh quân sự của Ác-si-mét (thế kỷ thứ 3 TCN)

Là một trong những học giả Hy Lạp lỗi lạc nhất thời kỳ cổ đại, Ác-si-mét còn nổi tiếng với những phát minh quân sự của mình.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Hero’s aeolipile

Hero of Alexandria is the inventor of the first steam engine, although he regarded it as an entertaining toy.

Added to your cart.