Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ (C₆H₁₂O₆)

Anpha-D-glucozơ là một trong những chất đồng phân lập thể của glucozơ, cụ thể là D-glucozơ.

Hoá học

Từ khoá

alpha-D-glucose, dextrose, monosacarit, carbohydrate, đường, đường đơn, đồng phân lập thể, hexose, glycoside, aldose, aldohexose, thử nghiệm tráng gương, hiến pháp, hình thức, hướng trục, xích đạo, quang hợp, tinh bột, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Giải phẫu và chức năng của gan

Gan là một cơ quan quan trọng, đóng vai trò trong việc tiêu hóa chất béo, khử độc và chuyển hóa.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Quang hợp (cơ bản)

Cây xanh có khả năng chuyển đổi các chất vô cơ (cacbon dioxit và nước) thành đường hữu cơ.

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Added to your cart.