Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ancient Egyptian house

Ancient Egyptian house

An average Egyptian dwelling consisted of regularly arranged rooms.

Lịch sử

Từ khoá

trú ngụ, Ai Cập, giải quyết, hẻm, Nile, Món quà của sông Nile, nhà ở, cấu trúc xây dựng, phong cách sống, Bắc Phi, cơ cấu định cư, nông nghiệp, thủy lợi nông nghiệp, Sa mạc, sân thượng, lịch sử của lối sống, cổ xưa, lịch sử

Các mục liên quan

Clothing in ancient Egypt

Inhabitants of ancient Egypt wore characteristic clothes and jewellery.

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Ancient Egyptian sailing boat

The river and marine sailing boats of ancient Egypt were one-masted, oared boats

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Roman domus

Wealthy citizens in ancient Rome owned large houses with varied layouts of several rooms.

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Kim tự tháp Ai Cập (Giza, thế kỷ 26 trước Công Nguyên)

Thành Phố Người Chết Giza là kỳ quan Cổ Đại duy nhất còn nguyên vẹn.

Nhà Trung Quốc

Nhà siheyuan truyền thống của Trung Quốc là một khu phức hợp được xây dựng bao quanh một sân trong hình chữ nhật.

Pyramid of Djoser (Saqqara, 27th century BC)

The step pyramid, built in the 27th century BC, was the first pyramid in Egypt.

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Archimedes’ screw (3rd century BC)

The screw pump commonly attributed to Archimedes made irrigation much more effective

Thành phố Babylon (thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên)

Thành cổ Babylon được xây dựng trên bờ sông Euphrates ở Lưỡng Hà.

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Tutankhamun’s tomb (14th century BC)

One of the greatest archaeological finds of the 20th century was the tomb of the Egyptian pharaoh.

Added to your cart.