Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptian deities

Ancient Egyptians worshipped a large number of gods and goddesses.

Lịch sử

Từ khoá

các vị thần, Amun, Re, Thoth, Hathor, Anubis, Set, Sobek, Horus, chữ tượng hình, Sekhmet, thần thoại, Ai Cập, cổ xưa, Thượng Đế, tôn giáo, thần mặt trời, pharaoh, huyền thoại, vẽ tranh tường, Bast, nhà thờ, thuyết đa thần, Thánh địa, linh mục, nạn nhân, giấy cói, lịch sử

Các mục liên quan

Nông nghiệp thời cổ đại ở Thung Lũng sông Nile

Ai Cập cổ đại được gọi là "món quà của sông Nile", vì con sông này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền văn minh Ai Cập.

Battle of Kadesh (1285 BC)

The outcome of one of the greatest battles in the history of the ancient East (fought by the Egyptians and Hittites) was indecisive.

The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by the king of Kadesh.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Mặt Trời

Đường kính của Mặt Trời lớn gấp khoảng 109 lần đường kính của Trái Đất. Phần lớn khối lượng của nó được tạo thành từ hydro.

Added to your cart.