Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Ancient Athenian citizen with his wife

Ancient Athenian citizen with his wife

The Athenian democracy was built on the community of citizens with full rights.

Lịch sử

Từ khoá

Công dân Athens, Athens, cổ xưa, Hy Lạp, trú ngụ, quần áo, trang phục peplos, xơ, chiton, Sandal, Hy Lạp cổ đại, lanh, áo choàng len, lịch sử của lối sống, thành phố, người dân, đàn ông, phụ nữ

Các mục liên quan

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Acropolis (Athens, 5th century BC)

The world's most famous citadel, the Acropolis of Athens was built in the 5th century BC, during the Age of Pericles.

Tàu buôn Hy Lạp Cổ Đại

Người Hy Lạp Cổ Đại đã trở thành những "người chở hàng trên biển" nhờ những con tàu buôn tiên tiến.

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

Types of ancient Greek columns

The Doric, Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Added to your cart.