Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

American bison

American bison

The American bison is the largest land animal in North America.

Sinh học

Từ khoá

bò rừng bison, móng guốc chẵn, động vật có vú, động vật nhai lại, thảo nguyên, động vật ăn cỏ, loài có nguy cơ tuyệt chủng, sừng, Hoa Kỳ, Bắc Mỹ, Nước Mỹ, bò, bò đực, bắp chân, bầy đàn, di cư, dân số, săn bắn, động vật, động vật có xương sống, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Jamestown (17th century)

Jamestown, founded in 1607, was the first permanent English settlement on the east coast of North America.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Gấu trúc khổng lồ

Chúng ta hãy tìm hiểu về các loài gấu đã trở thành biểu tượng của bảo tồn loài.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

States and cities of the USA

This animation demonstrates the states and largest cities of the USA.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

The history of human migration

The migration of large human populations began in Ancient times.

Added to your cart.