Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Alesia (France, 1st century BC)

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Lịch sử

Từ khoá

Alesia, Gallic, Vercingetorix, thành lũy, tỉnh, Julius Caesar, La Mã, hệ thống thành lũy La Mã, Római Birodalom, T. Labienus, động cơ bao vây, vòng vây, bao vây, tháp bao vây, cỗ máy chiến thắng, Rebilus, Reginus, Nước Pháp, thành phố, tuyến phòng thủ, pháo đài, kỵ binh, trại, bộ binh, cổ xưa, bộ lạc, chung, trận chiến, lịch sử, cộng hòa, mương, hào nước, đúc

Các mục liên quan

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Roman soldier (1st century BC)

Mercenaries of the ancient Roman army were well-trained and well equipped with the most up-to-date weapons.

Đấu sĩ La Mã (thế kỷ thứ 2)

Đấu sĩ là những chiến binh phải chiến đấu với nhau hoặc với thú hoang để giải trí cho khán giả trong các đấu trường La Mã thời cổ đại.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

Arch of Titus (Rome, 1st century)

The Arch of Triumph was built at the entrance of the Forum Romanum, to commemorate Emperor Titus’ victory in the Siege of Jerusalem.

Added to your cart.