Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Airport

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Địa lý

Từ khoá

sân bay, vận chuyển, hàng không, máy bay, hậu cần, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, buôn bán, thương mại, lưu lượng hành khách, công nghiệp, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn, thiết bị đầu cuối, đường băng, bản đồ, Quả địa cầu, Trái đất, đia lý của con người, xã hội, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Airbus A380 (2005)

The double-decked, wide-bodied passenger aircraft can carry more then 500 passengers.

Boeing 747 (1969)

The Jumbo Jet is one of the best known airliners.

Bombardier CRJ200 (1991)

The small passenger aircraft is designed for speed, convenience and economical operation.

Concorde (1969)

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976.

De Havilland DH-106 Comet 1 (1949)

The aircraft manufactured by the British de Haviland company was the world's first mass-produced commercial jetliner.

Hot air balloon

A hot air balloon is a balloon aircraft which is lifted by hot air.

Industrial estate

Industrial estates provide infrastructure and services for companies.

Kênh đào Panama

Kênh đào Panama là thủy lộ nhân tạo được xây dựng để rút ngắn tuyến vận tải biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Motorway design and construction

We can travel on dual carriageways on the motorway.

Road transport, articulated lorry

Articulated lorries play an important role in road transport.

The development of freight transport

This animation demonstrates the development of freight transport, from horse-drawn carts to modern lorries.

The history of aviation

The animation offers a summary of the history of aviation from the Middle Ages.

Added to your cart.