Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

African elephant

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Sinh học

Từ khoá

con voi, Châu phi, thảo nguyên, thân cây, ngà, động vật, động vật có vú, động vật có xương sống, động vật ăn cỏ, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Đặc điểm của sóng âm

Hình ảnh này giải thích các đặc điểm quan trọng của sóng qua sóng âm.

Cá voi xanh

Động vật có vú dưới biển, động vật lớn nhất được biết đến từng tồn tại.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Gấu trúc khổng lồ

Chúng ta hãy tìm hiểu về các loài gấu đã trở thành biểu tượng của bảo tồn loài.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Reindeer

Reindeer are the northernmost deer species.

Vòng đời của động vật có xương sống

Vòng đời của động vật có xương sống bắt đầu khi một cá thể tạo ra các tế bào sinh sản và kết thúc khi cá thể thế hệ tiếp theo tạo ra các tế bào sinh sản của...

Voi ma mút

Động vật bộ vòi đã tuyệt chủng có liên quan mật thiết với loài voi ngày nay, thường bị người tiền sử săn bắt.

Sự tiến hóa não của động vật có xương sống

Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, sự phát triển tương đối của các vùng não đã thay đổi.

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Added to your cart.