Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Aeolian landforms in deserts

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Địa lý

Từ khoá

gió, địa hình, Sa mạc, đụn cát, cồn cát, cát, xói mòn, nấm đá, địa chất, bề mặt, các lực lượng bên ngoài, ốc đảo, địa lý tự nhiên, địa mạo, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Cối xay gió

Các cơ cấu chuyển đổi năng lượng gió thành dạng năng lượng hữu ích đã được sử dụng từ thời Trung Đại.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nhà máy điện dùng sức gió

Các nhà máy điện gió chuyển đổi động năng của gió thành điện năng.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Added to your cart.