Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Administrative divisions of Hungary

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Địa lý

Từ khoá

Hungary, hành chính công, Hungarian regions, counties in Hungary, khu vực, trung tâm khu vực, quận, county seat, Thành phố theo luật định, đia lý của con người, môn địa lý

Các mục liên quan

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Dóm Square (Szeged, Hungary)

The Votive Church of Szeged, located on the Great Plains of Hungary, emerges from the buildings of the city's famous square, while the National Pantheon can...

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

Added to your cart.