Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

Administrative divisions of Hungary

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Địa lý

Từ khoá

Hungary, hành chính công, Hungarian regions, counties in Hungary, region, trung tâm khu vực, quận, county seat, Thành phố theo luật định, đia lý của con người, môn địa lý

Các mục liên quan

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Dóm Square (Szeged, Hungary)

The Votive Church of Szeged, located on the Great Plains of Hungary, emerges from the buildings of the city's famous square, while the National Pantheon can...

Electric surface transport

Trolleybuses and trams are environment-friendly means of public transport

Hungarian alphabet game

Practice the Hungarian alphabet and form words from the letters.

Life on the farm (Hungary)

Farming consists of special agricultural activities.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

Added to your cart.