Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

Administrative divisions of Austria

Administrative divisions of Austria

This animation presents the states and state capitals of Austria.

Địa lý

Từ khoá

Nước Áo, hành chính công, Châu Âu, Trung tâm châu Âu, bản đồ địa lí, bản đồ, Hạ Áo, Austria Thượng, Viên, Tyrol, Styria, Carinthia, VORARLBERG, Burgenland, Salzburg, tỉnh, thủ tướng liên bang, thủ tướng, nơi cư trú, thủ đô, tiểu bang, thành phố, kiến thức bản đồ, xã hội, môn địa lý

Các mục liên quan

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Các đơn vị hành chính của Trung Quốc

Trình bày về các đơn vị hành chính quan trọng của Trung Quốc.

Các hiệp hội chính trị và kinh tế

Vài hiệp hội chính trị và kinh tế đã được hình thành giữa các quốc gia trong vài thập kỷ qua.

Các quốc gia châu Âu

Tìm hiểu về vị trí địa lý, các thành phố thủ đô và cờ của các quốc gia châu Âu thông qua các bài học ở ba mức độ khó khác nhau.

Các quốc gia trên thế giới

Tìm hiểu về vị trí địa lý, thủ đô và cờ của các quốc gia trên thế giới qua các bài tập với ba cấp độ khó.

Các thành phố trên thế giới

Minh họa này mô tả vị trí địa lý của các thành phố lớn trên Trái đất.

Forms of government and official state languages

The animation shows the forms of government and official languages of the world´s countries.

Habsburg imperial couple (19th century)

Emperor Franz Joseph I and the beautiful Elisabeth got married in Vienna in 1854, but their marriage was unfortunately an unhappy one.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Melk Abbey (Austria)

The 900 years old Benedictine abbey is situated in Melk, on the right bank of the Danube.

Added to your cart.