Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

0

ARN

ARN

Một polynucleotid được cấu tạo từ axit phosphoric, ribose và nucleobase (cytosine, uracil, adenine và guanine).

Hoá học

Từ khoá

RNA, Chuỗi RNA, axit ribonucleic, axit nucleic, polynucleotide, adenine, uracil, cytosine, guanine, nucleotide, RNA thông tin, ribosomal RNA, Chuyển đổi RNA, phosphoric axit, D-ribose, gene, công nghệ sinh học, chất đạm, amino acid, tổng hợp protein, codon, anticodon, hóa học hữu cơ, hóa học, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Các cảnh

Thuyết minh

Ribose

 • D-ribose

Axit Ribonucleinic / ARN

Tính chất và xuất hiện

ARN là một polynucleotide: được tạo thành từ các đơn vị nucleotide. Mỗi nucleotide bao gồm một axit phosphoric, một ribose và một nucleobase hữu cơ chứa nitơ, thường là cytosine, uracil, adenineguanine, trừ một số trường hợp. ARN thường không có cấu trúc xoắn kép.

Chuỗi ARN đơn có thể uốn cong về phía sau và mỗi phần của chuỗi có thể tạo thành các cặp base có liên kết hydro, do đó tạo thành một cấu trúc kép trên các phần nhất định của chuỗi.

Các loại ARN được biết đến nhiều nhất là mRNA, tRNA và rRNA, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein trong tế bào. Các phân tử ARN khác điều chỉnh sự biểu hiện của gen còn một số phân tử ARN nhất định đóng vai trò là enzyme hay chất xúc tác sinh học. Chúng được gọi là ribozyme.

Công dụng

ARN được sử dụng trong nghiên cứu, công nghệ sinh họcy học phân tử.

Axit phosphoric

 • axit phosphoric

Nucleobase

 • uracile
 • cytosine
 • guanine
 • adenine

Nucleotide

 • cytidine monophosphate
 • uridine monophosphate
 • guanosine monophosphate
 • adenosine monophosphate

ARN thông tin

 • ARN thông tin (mRNA) - Một polynucleotide bổ sung cho chuỗi cảm giác (hoặc mã hóa) của ADN. Được tạo ra bởi enzyme ARN polymerase.
 • chuỗi ADN đứng yên - Chuỗi này không được phiên mã thành ARN thông tin.
 • chuỗi ADN cảm giác (chuỗi mã hóa) - Chuỗi này đóng vai trò là khuôn mẫu để hình thành ARN thông tin. Bộ ba base của chúng được gọi là đơn vị mã.

ARN vận chuyển

 • ARN vận chuyển (tRNA) - Vận chuyển axit amin được kích hoạt bởi ATP để tổng hợp protein.
 • nhánh tiếp nhận - Các axit amin được kích hoạt sẽ liên kết ở đây.
 • D-arm - Có thể liên kết enzyme kích hoạt axit amin.
 • T-arm
 • bộ ba đối mã - Được gắn vào đơn vị mã của ARN thông tin. Trình tự base của chúng bổ sung cho trình tự base của ARN. Chúng xác định axit amin nào được vận chuyển bởi ARN vận chuyển.

ARN ribosome

 • ARN ribosome (rRNA) - Một trong những thành phần của ribosome, cơ quan tế bào chịu trách nhiệm tổng hợp protein.
 • tiểu đơn vị ribosome nhỏ - Liên kết ARN thông tin.
 • tiểu đơn vị ribosome lớn - Liên kết hai phân tử ARN vận chuyển thực hiện vận chuyển các axit amin.
 • chuỗi ARN ribosome

Các mục liên quan

ADN

Phân tử mang thông tin di truyền trong tế bào.

Axit phosphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Genome editing

Genome editing is a type of genetic engineering which results in changes in the genome of an organism. This animation presents one of the best-known genome...

Ion phosphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit phosphoric giải phóng một proton.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Virus

Virus bao gồm protein và DNA hoặc RNA, chúng lập trình lại các tế bào bị nhiễm virus để tạo ra nhiều virus hơn.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Added to your cart.