Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Tự nhiên

Từ khoá

Trò chơi câu đố lắp hình, chế độ xem isometric, lập thể, 3D, sự định hướng, logic, toán học, bóng, game, bài tập, chiếu

Các mục liên quan

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Navigation in space

The animation helps to develop space perception and navigation in space using space coordinates.

Solids of revolution (rectangle)

Rotating a rectangle around its axes of symmetry or around its sides results in solids of revolution.

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Added to your cart.