Giỏ hàng của bạn trống

Cửa hàng

Số lượng: 0

Tổng cộng: 0,00

38 M Toldi light tank

This light tank was used by the Royal Hungarian Army in World War II.

Lịch sử

Từ khoá

xe tăng, Toldi, theo dõi liên tục, chiến tranh thế giới, quân đội, Royal Hungarian Army, vũ khí, lịch sử

Các mục liên quan

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

Bom nguyên tử (1945)

Bom nguyên tử là một trong những vũ khí có sức tàn phá khinh khủng nhất trong lịch sử loài người.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Quân đội Liên Xô (Chiến tranh thế giới lần thứ Hai)

Nhờ quy mô vũ trang và kho đạn dược lớn mạnh, quân đội Liên Xô đã trở thành đầu mối môi giới vũ khí quyền lực sau Thế chiến thứ Hai.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Added to your cart.