Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка...

Екологічні транспортні засоби

Поєднання силової установки звичного двигуна внутрішнього згоряння і електричної силової...

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного стану речовини в інший.

Ланцюгова реакція

Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у...

Розвиток теорій будови атома

Огляд основних етапів та підходів у теорії будови атома.

Структура молекули азоту

Анімація демонструє структуру молекули азоту (нітрогену). Сигма-зв'язок і два пі-зв'язки...

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Кругообіг вуглецю

Вуглець в результаті фотосинтезу вбудовується в структуру органічних сполук, а в процесі...

Атомні орбіталі кальцію

Анімація електронної конфігурації атома кальцію.

Виплавка алюмінію

Виплавка алюмінію представляє собою процес вилучення алюмінію з глинозему шляхом електролізу.

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний...

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з...

Карстовий ландшафт (середній рівень)

Карстовий ландшафт містить різні карстові утворення, такі як, наприклад, воронки або...

Мило

Вищі карбонові кислоти містять полярні та неполярні частини молекули, тому їх можна...

Нітритна (азотиста) кислота (HNO₂)

Одна із оксигеновмісних кислот Нітрогену. Кислота середньої сили, безбарвна, з різким...

Фосфор (V) оксид

Сполука, яка утворюється під час спалювання фосфору на повітрі у вигляді білого диму.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук...

Гексагональна кристалічна гратка металів

Метали з гексагональною кристалічною граткою характеризуються міцністю, твердістю та...

Added to your cart.