Атомні орбіталі кальцію

Анімація електронної конфігурації атома кальцію.

Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка...

Структура молекули азоту

Анімація демонструє структуру молекули азоту (нітрогену). Сигма-зв'язок і два пі-зв'язки...

Ланцюгова реакція

Енергію, яка виділяється в процесі розщеплення атомних ядер, можна використовувати як у...

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний...

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного стану речовини в інший.

Розвиток теорій будови атома

Огляд основних етапів та підходів у теорії будови атома.

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Кругообіг вуглецю

Вуглець в результаті фотосинтезу вбудовується в структуру органічних сполук, а в процесі...

Виплавка алюмінію

Виплавка алюмінію являє собою процес вилучення алюмінію з глинозему шляхом електролізу.

Екологічні транспортні засоби

Поєднання силової установки звичного двигуна внутрішнього згоряння та електричної силової...

Гексагональна кристалічна гратка металів

Метали з гексагональною кристалічною граткою характеризуються міцністю, твердістю та...

Фосфор (V) оксид

Сполука, яка утворюється під час спалювання фосфору на повітрі у вигляді білого диму.

Мило

Вищі карбонові кислоти містять полярні та неполярні частини молекули, тому їх можна...

Нітритна (азотиста) кислота (HNO₂)

Одна із оксигеновмісних кислот Нітрогену. Кислота середньої сили, безбарвна, з різким...

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з...

Утворення молекули водню

У молекулі водню між атомами Гідрогену існує ковалентний зв'язок.

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Сульфітна кислота (H₂SO₃)

Безбарвна, середньої сили кислота, існує лише у водному розчині.

Added to your cart.