Вплив зміни тиску на хімічну рівновагу

Дослідження розчиненого вуглекислого газу в пляшці газованої води.

Пов'язані екстра

Модель діючого вулкана

Змоделюємо виверження вулкана на основі реакції між харчовою содою і оцтом, підсилюючи ефект за...

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Змішування речовини, розділення суміші 2 (спостереження)

Розділення сумішей, якщо одна з речовин розчиняється у воді.

Фазові переходи

Фазовий перехід - це перехід речовини з одного стану речовини в інший.

Змішування речовин, розділ суміші 2

Розділення сумішей, якщо одна з речовин розчиняється у воді.

Розчинення

Неполярні речовини розчиняються в неполярних, а полярні речовини - в полярних розчинниках.

Фактори вибухового горіння

Цей дослід показує, що процес горіння не настане, якщо відсутній будь-який з перерахованих...

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з...

Added to your cart.