Виробництво етилену та його реакція з водним розчином брому

Етилен, що виділяється при нагріванні поліетилену, знебарвлює бромную воду.

Пов'язані екстра

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Безбарвний газ без запаху, є мономером тефлону.

Фенілаланін

Одна із двадцяти амінокислот, що складають білки.

Кипіння води за допомогою льоду

Чи можливо кипіння води при температурі нижче точки кипіння, тобто нижче 100 °С?

Амілоза ((C₆H₁₀O₅)n)

Спіральна молекула, яка складається з мономерів - альфа-D-глюкози. Є складовою частиною...

Ізопентан (2-метилбутан) (C₅H₁₂)

Є одним із ізомерів пентану, який також використовується як розчинник.

Аспарагін

Одна із двадцяти протеїногенних амінокислот.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Added to your cart.